Velkommen

Tåsen borettslag består av 16 firemannsboliger i Jutulveien og Bredo Stabells vei. Alle husene har hager og fellesområder, og ligger mot rolige gater uten gjennomgangstrafikk.


Om å bo i Tåsen hageby

Tåsen borettslag er en del av Tåsen hageby, et område som ligger nord for Ullevål sykehus og avgrenses av Ullevål hageby og Berg i vest, og Bakkehaugen og Voldsløkka i øst. Bebyggelsen er i området er i det alt vesentlige fra 1920-årene og bebyggelsen i Tåsen borettslag ble etablert 5. september 1922.


Mer om historien til Tåsen hageby

Legg igjen en kommentar